Krιdo firmy:

Buο nαjdeme Boha v našom každodennom živote, alebo ho nenαjdeme nikdy.Research, development, improvements to keyboard musical instruments.

Vύskum, vύvoj, pokrok klαvesovύch hudobnύch nαstrojov.

Predaj organov Johannus pre Slovenskϊ republiku.

Servis digitαlnych organov Johannus.

Servis klavνrov - krνdla a pianνna.


Johannus Orgelbouw

Johannus Orgelbouw

 


€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
K E Y B O A R D   I N S T R U M E N T S   P A V E L K A
Irkutskα 8, 040 12  Košice, Slovak republic
Tel.: +421 55 7294824    Fax: +421 55 7294825
e-mail: keyboard@keyboard.sk
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

e-mail: keyboard@keyboard.sk


©1997-2018 by Peter Pavelka